สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยนกกก ตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับประชาชนบ้านห้วยนกกก ดำเนินการซ่อมถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยนกกก หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น