สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

อบต.ม่อนปิ่น โดย นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่อนปิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น จากสาเหตุการเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ปริมาณน้ำ ในลำน้ำมาว เพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมาก และ เอ่อล้นทะลัก เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร โดยมี นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือพร้อมพูดคุยสร้างกำลังใจแก่ราษฏรที่ได้รับผลกระทบ


แสดงความคิดเห็น