สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ต.ม่อนปิ่น

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่อนปิ่น คณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งร่วมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจและรับทราบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น ต่อไป


แสดงความคิดเห็น