สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น จัดตั้งกองอำนวยการร่วมศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2565

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ อำเภอฝาง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น ตำรวจ ทหาร อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก จัดตั้งกองอำนวยการร่วมศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง เหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น โดยมีนายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง เป็นประธานพิธีเปิด ณ บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น