สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ประจำปี 2565

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย สมาชิกสภา ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น อุทยาแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ป่าไม้ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM 2.5 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่ทำกินที่มีแนวเขตที่ติดและอยู่ในเขตป่า) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยประชาชนที่ต้องการจัดการเชื้อเพลิงจะต้องลงทะเบียนในระบบและแจ้งคำร้องไปยัง อบต.หรือ เทศบาล หรือสามารถลงทะเบียนและยื่นคำร้องในระบบ โดยข้อมูลจะส่งไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อพิจารณาสภาพอากาศปัจจุบันและอนุมัติให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังยื่นคำร้อง 3 วัน โดยมี นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์ ปลัดอำเภอฝาง เป็นประธานในการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น