สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

{อบต.ม่อนปิ่น} ขุกลอกลำน้ำป้องกันการเกิดเหตุอุทกภัย ในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดย นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ฯ พร้อมด้วย นายอธิป ภัทรบรรพต นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อบต.ฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่อนปิ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วน เร่งฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก จึงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมที่อยู่อาศัยและการเกษตรของประชาชนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น