สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ม่อนปิ่น

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (Big Day) โดยเริ่มปล่อยขบวนประชาสัมพันธ์จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน ไปยังพื้นที่ต่างๆในตำบลม่อนปิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564


แสดงความคิดเห็น