สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น จัดกิจกรรมถกแขนเสื้อเตื้อที่ 3 เตรียมฮับลูกหลานปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับโรงพยาบาลฝาง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เข็มที่ 3 แก่ประชาชนตำบลม่อนปิ่น ภายใต้กิจกรรม “ถกแขนเสื้อเตื้อที่ 3 เตรียมฮับลูกหลาน ปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 เพื่อเป็นการบูสเตอร์โดสสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และเพื่อความปลอดภัยในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงพบการแพร่ระบาด รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุ ที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเพื่อมาเยี่ยมเยียน และรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 


แสดงความคิดเห็น