สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่นเข้าร่วมพิธีรับมอบโลรางวัล หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ วัดคงคานิมิตร ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

27 กันยายน 2564 นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น นายสุรินทร์ ศรีวรรณตัน กำนันตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผอ.พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์อำเภอฝาง ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วยศรัทธาวัดคงคานิมิตร เข้ารับมอบโล่รางวัลหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ วัดคงคานิมิตร บ้านแม่มาวขี้เหล็ก – บ้านแม่มาวต้นตุ้ม ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มสตรีนารีต้นแบบ “บัวขาว” โดยรับมอบจาก พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ณ วัดคงคานิมิตร ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น