สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบจ.เชียงใหม่ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชั่นรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (วันที่ 14 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. พันจ่าเอกวิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชั่นรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชั่นรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ และการใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (FireD) ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อลดความหนาแน่นของการเผาที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 และมลพิษทางอากาศ ณ ห้องแกรนด์วิว 2 – 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น