สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบจ.เชียงใหม่ สรุปผลโครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า

วันนี้ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.30 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสรุปผลการศึกษาของโครงการและการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆในการนำไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ณ  ห้องประชุมเจนีวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

   


แสดงความคิดเห็น