สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและให้การดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน, การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ โครงสร้างการเกษตรมูลค่าสูง เช่น พัฒนาการตลาด พัฒนาองค์ความรู้ ฯลฯ, การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยว, การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า, การช่วยเหลือปัญหาผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
 

แสดงความคิดเห็น