สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบจ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่น 27

วันนี้ (วันที่ 14 ธันวาคม 2565) เวลา 16.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์เติมชัย เต็มยิ่งยง ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 (สปสช.)  ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายแพทย์จอมชัย ลือชูวงศ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่น 27 นำโดย นายครรชิต วงศ์ไทย เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ เข้าศึกษา ดูงานด้านการทดลองการให้บริการตรวจโรคทั่วไปด้วยระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์ทางไกล
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Telemedicine) ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น