สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบจ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565

วันนี้ (วันที่ 31 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น