สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบจ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565

วันนี้ (วันที่ 27 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์เติมชัย เต็มยิ่งยง ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณค่าบริการรายหัว จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ให้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และแต่งตั้งอนุกรรมการการทำงานในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น