สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 76

วันนี้ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ) เวลา 09.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 76 นำโดย นายอำพันธ์ สมบัติสถาพรกุล ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา และนายอดิศักดิ์ ตันติวงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น