สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบจ.เชียงใหม่ จัดแถลงข่าวงานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวงานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย–สำนักงานเชียงใหม่ นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และพ.ต.อ.ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวงานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา” เพื่อประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว การจัดงานเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นรวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเที่ยวงานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น