สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบจ.ชียงใหม่ เปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านแหวน ประจำปี 2565

วันนี้ (วันที่ 11 ธันวาคม 2565) เวลา 08.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านแหวน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบ้านแหวนรักการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง เสริมสร้างความ รัก ความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น และพัฒนาทักษะด้านการกีฬา ให้ก้าวหน้าต่อไป อีกทั้งให้ประชาชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้เสียสละ รู้อภัย ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น