สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและ ฉก.ม.4 ร้อย.4 บก.ควบคุมที่ 2 ร่วมตัดหญ้าทำแนวกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 วั


แสดงความคิดเห็น