สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ ตโปทาราม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ ตโปทาราม โดยได้รับการสนับสนุนรถกระเช้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง โดยได้รับการสนับสนุนรถกระเช้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง


แสดงความคิดเห็น