สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา จัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดย นายกันตพัฒน์ โพดกาลง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแม่สา วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 วัดดอนชัย หมู่ที่ 5 วัดสมเด็จอาสภวัน หมู่ที่ 3 วัดแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 วัดสว่างบรรเทิง หมู่ที่ 6 วัดท่าไคร้ หมู่ที่ 2 กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

 


แสดงความคิดเห็น