สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา จัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา จัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่สา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อไป

 


แสดงความคิดเห็น