สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาและสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา จัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 อบต.แม่สา และสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา จัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่สา และพนักงานอบต.แม่สา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อไป

 


แสดงความคิดเห็น