สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 อบต.แม่สา จัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อขอรายงานการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สา

 


แสดงความคิดเห็น