สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 อบต.แม่สา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายมานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดการประชุมสภา เพื่อคัดเลือกและเเต่งตั้งประธานสภา รองประธานสภา และเลขาประธานสภา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

 

 


แสดงความคิดเห็น