สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมแสดงพลัง “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2566

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นำโดย นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2566 โดยอำเภอฝางจัดขึ้น ณ ลานที่ว่าการอำเภอฝาง
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานอ่านสารของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนำกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้นปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ นากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ขึ้นบนเวที ต่อด้วยขบวนแต่ละส่วนราชการเดินผ่านหน้าเวที เพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

 


แสดงความคิดเห็น