สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ห้องเรียนสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำวันพุธที่ 26 เมษายน 2566

นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมห้องเรียนสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน

สำหรับกิจกรรมให้ความรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ วิทยากรโดยคุณลำดวน มหาวัน และคุณอัญชลี สุใจคำ จากศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

           

       

       

       

     

 


แสดงความคิดเห็น