สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

สรุปกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ของโรงเรียนอนุบาลอบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมย์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดูกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/watch/?v=845729450472992&ref=sharing


แสดงความคิดเห็น