สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

สำรวจแนวเขตพื้นที่โครงการขยายถนน

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลสันมหาพน มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ รักโนนสูง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตพื้นที่โครงการขยายถนนเส้นทาง ทางหลวงชนบท ชม.3038 สายทางบ้านปากทาง – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านปง


แสดงความคิดเห็น