สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ลำดับ 1611

สำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น

12 สิงหาคม 2564 นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายทักษิณ นิติกุลวรรักษ์ รองนายก อบต. เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่อนปิ่น สำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย บริเวณต้นน้ำขุนมาว บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น