สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จัดอบรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองแม่ข่า ในพื้นที่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้มีการจัดอบรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยทาง อบต.แม่สา ได้เชิญผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สาที่มีบ้านเรือนใกล้ลำน้ำหรือคลองแม่ข่า เข้าร่วมรับฟังการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสียในครั้งนี้

 


แสดงความคิดเห็น