สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


สายธารน้ำใจจากเวียงพร้าว… สู่เวียงผาพัฒนา อำเภอไชยปราการ วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ร.ต.ท.นคร  ปัญญาทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว  ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพร้าว ร่วมกับศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหิน โดยท่านพระครูปรีชาภิวัฒน์ (ครูบากู้ภัย) ประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหิน พร้อมคณะกู้ภัย นำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม บ้านเวียงผาพัฒนา ตำบลศรีดงเย็น  อำเภอไชยปราการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอพร้าว  คุณวันเพ็ญ ปัญญาทิพย์ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพร้าว , คุณภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา พร้อมทีมงาน, กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพร้าว , อบต.สันทราย อำเภอพร้าว , ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอไชปราการ , ท่านนายกธรรมเกียรติ์ เสนยอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น พร้อมคณะ , กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีดงเย็น ฯลฯ ดูแล ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านเวียงผาพัฒนา


แสดงความคิดเห็น