สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการหนูน้อยวัยใสเรียนรู้ได้ในโลกกว้าง

วันที่ 24 สิงหาคม 2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา นำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการหนูน้อยวัยใสเรียนรู้ได้ในโลกกว้าง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ณ ไร่พอเพียงศูนย์เรียนรุ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 บ้านโฮ่งนอก ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น