สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่โป่ง เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของศูนย์ฯ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสังคมของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ (พมจ.เชียงใหม่)


แสดงความคิดเห็น