สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.แม่สา เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยและเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา บริเวณด้านหน้าเสาธงสำนักงาน อบต.แม่สา


แสดงความคิดเห็น