สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 22 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหารแก้ว นำโดยท่านจักราวุธ กันมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว จัดทำโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีล้อม


แสดงความคิดเห็น