สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 21 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหารแก้ว นำโดยท่านจักราวุธ กันมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว จัดทำโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหารแก้ว


แสดงความคิดเห็น