สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหารแก้ว โดย ายจักราวุธ กันมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว ร่วมกับ สมาคมเทวฤทธิ์ เมตตาธรรม โดย พระอธิการ เทวินทร์ เทวญาโณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการบริการสาธารณะ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


แสดงความคิดเห็น