สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

วัคซีนใจในผู้สูงอาย ห้องเรียนสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมห้องเรียนสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ก่อนเข้ากิจกรรมหลัก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล ได้นำทีม อสม. มาดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดัน ให้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมบำบัดออกกำลังกายด้วยไม้ไผ่ วิดีโอโดย ผศ.ดร.จีรนันท์ กริฟฟิทส์ อาจารย์ประจำภาควิชา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สำหรับกิจกรรมให้ความรู้เป็นหัวข้อ “วัคซีนใจในผู้สูงอายุ” วิทยากรนางชวัลรัตน์ วงค์ฝั้น ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหางดง มาให้ความรู้ สุขภาพจิตผู้สูงอายุ โรคซึมเศร้า โรคความจำเสื่อม ฯลฯ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และคนรอบข้างในการรับมือ


แสดงความคิดเห็น