สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00น. นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง กิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นำโดยนายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมฯ รพ.สต.น้ำบ่อหลวง และฝ่ายปกครอง ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบาง รายนางทา ละอูม หมู่ที่ 1 บ้านโรงวัว ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

     


แสดงความคิดเห็น