สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ลงพื้นที่สำรวจ ณ รีสอร์ท ภูตะวันพันดาว

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางสาวจงจิตร ละมูล ผู้อำนวยการกองคลัง ลงพื้นที่สำรวจ ณ รีสอร์ท ภูตะวันพันดาว บ้านปากทาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน กรณีเจ้าของที่ดินยื่นขอลดหรือยกเว้นภาษี เนื่องจากลำน้ำแม่แตงกัดเซาะตลิ่งเข้ามาในเขตที่ดิน ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้


แสดงความคิดเห็น