สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ลงพื้นที่สำรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้เสียภาษี

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางสาวจงจิตร ละมูล ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลสันมหาพน ลงพื้นที่สำรวจ และ ให้คำแนะนำแก่ผู้เสียภาษี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงให้คำแนะนำ ในการแจ้งจดทะเบียนพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ ภายในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น