สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ของคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยนายเจริญ วงศ์ษายะ ประธานกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลสันมหาพน นายวสันต์ วงศ์สกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน นางประพิมพร เดียวสมคิด ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน และ นางนันนท์ภัส กันภัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น