สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมแถลงข่าวงานวิ่ง “เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน 2022” (ครั้งที่ 17)

วันนี้ (วันที่ 7 ธันวาคม 2565) เวลา 17.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวงานวิ่ง “เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน 2022” (ครั้งที่ 17) ซึ่งเป็นกิจกรรม เปิดเมืองเปิดประเทศ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การวิ่งมาราธอนนานาชาติเป็นสื่อ ตามนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองมรดกโลก และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่ง ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น