สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา 40 ปี และเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 14 ตุลาคม 2565

เวลา09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมนายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรี
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาล
และนายอดุลย์ มาระดา รองประธานสภาเทศบาล
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลแด่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา 40 ปี
และเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565ณ วัดข้าวแท่นน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ:นายดวงจันทร์ กันธวัฒนะ
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น