สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช ครบรอบ 41 ปี

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน นายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช ครบรอบ 41 ปี โดยร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวรมหาราช) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น