สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2566

26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มอบหมายให้งานบริหารสาธารณสุขฯ นำโดยนางอัญชลี เลื่อมใจหาญ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.น้ำบ่อหลวง เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

                         


แสดงความคิดเห็น