สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ตลอดจนส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ


แสดงความคิดเห็น