สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมกิจกรรมงาน “สืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง” ประจำปี 2566

28 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นำโดย นายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.น้ำบ่อหลวง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลน้ำบ่อหลวง นำโดยนางพรทิพย์ ตาสาย ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลน้ำบ่อหลวง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา – สมาชิกสภาฯ ประธาน – ผู้สูงอายุตำบลน้ำบ่อหลวง กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำบ่อหลวง ร่วมกิจกรรมงาน “สืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง” ประจำปี 2566 โดยร่วมเดินขบวนวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์อำเภอสันป่าตอง ณ ข่วงดอกแก้ว วัดป่าเจริญธรรม ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

   


แสดงความคิดเห็น