สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

รับมอบถ้วยรางวัล

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยนายภูธนกฤษฏ์ นาคิน และนายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์          รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน รับมอบ ถ้วยรางวัล ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น